Το κεφάλι του Benjamin Button


Το παραπάνω βίντεο εξηγεί πως δημιουργήθηκε ο χαρακτήρας του Benjamin Button στην ομώνυμη ταινία. Αρχικά η ιδέα για την ταινία ξεκίνησε το 1990 αλλά η απουσία της κατάλληλης τεχνολογίας οδήγησε στην αναβολή της. Αρκετά χρόνια αργότερα 151 άτομα κατάφεραν μέσα σε 2 χρόνια κάτι μοναδικό για τα μέχρι στιγμής δεδομένα των special effects.
blog comments powered by Disqus