Έλεγχος του antivirus

Ένας εύκολος τρόπος για να ελέξουμε αν ένα antivirus είναι ενεργοποιημένο και αποτελεσματικό είναι η δημιουργία ενός "δοκιμαστικού" ιού. Αντιγράφοντας την παρακάτω γραμμή στο Notepad μετά την αποθήκευση, αν το antivirus είναι ενεργοποιημένο θα παρουσιάσει το αρχείο αυτό σαν ιό. Στην περίπτωση που δεν εντοπίσει τον "ιό" δοκιμάστε να κάνετε ένα έλεγχο στο αρχείο αυτό με το antivirus για να δείτε αν θα το εντοπίσει.
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*

blog comments powered by Disqus