Το μέλλον των υπολογιστών σύμφωνα με τις Asus και Microsoft

Το μέλλον όπως το φαντάζεται η Asus (ASUS Seamless Experience)Το 2019 σύμφωνα με την Microsoft

blog comments powered by Disqus