Το μέλλον των γραφικώνOpen CL: Η OpenCL (Open Computing Language) αποτελεί ένα framework της Khronos Group* (τα εμπορικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα από την APPLE, η οποία ήταν και η εταιρεία που δημιούργησε το framework) για δημιουργία εφαρμογών που θα τρέχουν σε ετερογενή συστήματα και θα χρησιμοποιούν για την επεξεργασία εκτός από το CPU και το GPU αλλά και άλλους επεξεργαστές. Περιλαμβάνει γλώσσα προγραμματισμού (βασισμένη στη C99) για εγγραφή kernels (διαδικασίες που εκτελούνται σε συσκευές με OpenCL), και APIs που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό και χειρισμό των συστημάτων. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ουσιαστικά ο λόγος δημιουργίας της OpenCL είναι η παράλληλη επεξεργασία (δηλαδή η παράλληλη χρήση διαφορετικών επεξεργαστών).
Η OpenCL επεκτείνει την ισχύ της GPU και χρησιμοποιείται και για άλλους λόγους εκτός της επεξεργασίας γραφικών (GPGPU - General Purpose computing on Graphics Processor Units) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα δωρεάν.

CUDA: είναι η αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί η nVidia για τις δικές τις κάρτες γραφικών.

*Η Khronos Group είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ανάμεσα στα μέλη του είναι η Apple, η nVidia, η AMD, η SUN, η Sony, καθώς και πολλά άλλα μεγάλα ονόματα.

CPU: H CPU (Central Processing Unit - Κεντρίκη Μονάδα Επεξεργασίας) αποτελεί κατά βάση τη καρδιά κάθε υπολογιστή αφού είναι η μονάδα που αναλαμβάνει την εκτέλεση οποιονδήποτε εντολών/εργασιών.

GPU: Αυτό που η GPU ( Graphics Processing Unit - Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών) κάνει παραδοσιακά είναι η επεξεργασία και εμφάνιση της τελικής εικόνας που θα εμφανιστεί στην οθόνη μας.

Βασική Διαφορά Ανάμεσα σε GPU και CPU: Αν για παράδειγμα είχαμε ένα βιβλίο στο οποίο θα έπρεπε να βρούμε μια λέξη, η CPU (που αποτελείται από 1 εώς και 8[και στο μέλλον ακόμη περισσότερους] πολύ γρήγορους επεξεργαστές) θα ξεκινούσε από την πρώτη σελίδα και θα έψαχνε μέχρι να την βρει. Η GPU που είναι ένας "παράλληλος" επεξεργαστής θα χωρίσει το βιβλίο σε χιλιάδες κομμάτια και θα ψάχνει παράλληλα.
Το αποτέλεσμα: Ενώ η GPU θα ψάχνει με ποιο αργό ρυθμό κάθε σελίδα, συνολικά θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα.

Στο νέο λειτουργικό της Apple - Snow Leopard η OpenCL θα αποτελέσει ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτ. Ακόμη η Microsoft πρόσφατα ανακοίνωσε ότι το νέο της λειτουργικό θα χρησιμοποιεί παράλληλη επεξεργασία και η οποία θα αναπτυχθεί ακομή περισσότερο με την εμφάνιση του DirectX 11.

Τα οφέλη της παράλληλης επεξεργασίας για επιστημονικούς σκοπούς μπορείτε να τα δείτε στον πιο κάτω πίνακα :Για τους "απλόυς" χρήστες η σημαντική διαφορά αναμένεται να είναι στην επεξεργασία, κωδικοποίηση και rendering βίντεο καθώς και σε χρήστες προγραμμάτων επεξεργασίας γραφικών (Photoshop, Flash κλπ)

Πηγές:
Gizmodo.com
Wikipedia.org
Khronos.org
blog comments powered by Disqus