Τα παράδοξα της MicroSoft

1) Δοκιμάστε να δημιουργήσετε, σε οποιοδήποτε σημείο του σκληρού σας ένα νέο φάκελο και να τον ονομάσετε "con".

2) Ανοίξτε το Notepad και πληκτρολογήστε "Bush hid the facts" χωρίς τα εισαγωγικά. Αποθηκεύστε το όπως θέλετε, κλείστε το Notepad και ανοίξτε το έγγραφο που αποθηκεύσατε.

3) Ανοίξτε το Word πληκτρολογήστε "=rand (200, 99)" χωρίς τα εισαγωγικά και πατήστε Enter

Αυτό μπορεί να το είχατε δει μετά την 11/9/01:
4) Ανοίξτε το word και πληκτρολογήστε Q33NY (ο αριθμός πτήσης ενός εκ των 2 αεροπλάνων που χτύπησαν τους δίδυμους πύργους). Επιλέξτε το κείμενο και ακολούθως αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς σε 48 και την γραμματοσειρά σε wingdings (1).

"Εξήγηση για το 1"
Το "Con" είναι λέξη δεσμευμένη από το σύστημα (console) και γι'αυτό το λόγο δεν μπορούμε να έχουμε αρχείο ή φάκελο με το όνομα αυτό.

"Εξήγηση για το 3"
Αν χρησιμοποιείτε Office 2003 Αγγλικό θα δείτε:
"The quick brown fox jumps over the lazy dog"
...το οποίο επαναλαμβάνεται σε 200 παραγράφους, και σε κάθε παράγραφο επαναλαμβάνεται 99 φορές. Ο πρώτος άρα αριθμός στη "ρουτίνα" rand είναι ο αριθμός των παραγράφων και ο 2ος ο αριθμός των επαναλήψεων.
Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει όλα τα γράμματα του Αγγλικού αλφαβήτου και χρησιμοποείται για τον έλεγχο των γραμματοσειρών.
Στο Office 2007, το αποτέλεσμα θα είναι μια ωραία παράγραφος :
"On the insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document..."
blog comments powered by Disqus