Το μηχανικό σμήνος


Το παραπάνω δημιούργημα παρουσιάζει ένα σύστημα που αναπτύσσεται από το Ecole Polytechnique Federale de Lausanne και το οποίο αποσκοπεί σε κάποια στιγμή στο μέλλον σε ένα σημείο όπου έχει γίνει κάποια φυσική καταστροφή (σεισμός, πλημμύρα, ατύχημα κλπ), να αφήνεται ένα σμήνος από τέτοια μη επανδρωμένα αεροπλάνα (UAV) τα οποία θα υποστηρίζουν μια μορφή δικτύου που θα βοηθά στη διάσωση. Το σύστημα αναπτύσσεται σε Linux και είδη παρέχεται η υποστήριξη για  10 τέτοιου είδους UAVs. Μετά την απογείωση το ύψος, η ταχύτητα και ο ρυθμός στροφής καθορίζεται αυτόματα μέσω γυροσκοπίων που βρίσκονται στα αεροπλάνα όσο και από πληροφορίες που λαμβάνουν από το κυρίως σύστημα.

blog comments powered by Disqus