10 χρόνια είναι πολλά;

Οσα φέρνει η μέρα δεν τα φέρνει ο χρόνος... Ωστόσο η παρακάτω εικόνα συνοψίζει πόσο μπορούν να αλλάξουν τα προϊόντα μιας εταιρείας σε μια δεκαετία!!
Έτσι για να τρέφουμε ελπίδες για την εμφάνιση (σύντομα) του Mozilla Seabird :)
blog comments powered by Disqus