Χρήσιμοι δωρεάν οδηγοί!!

Αυτά τα βιβλία - οδηγοί προέρχονται από το makeuseof.com είναι πολύ απλά και κατανοητά!


1 – Internet Guide for the Movie Addict

2 – Internet Guidebook for An Audiophile

3 – The Incredible Free Manual for Every Mac User

4 – The Underground Guide to the iPhone

5 – Twitter: Best Practices & Tips

6 – The Ultimate Guide to your Windows Mobile Phone

7 – A Computer Geek’s Smart Productivity Guide

8 – Building a Media Center for your Home

9 – The Only Easy Guide To Computer Networks

10 – The Big Book of BitTorrent

11 – A Newbie’s Getting Started Guide to Linux

12 – The Idiot’s Guide To Photoshop

13 – The Big Book of iTunes

14 – The Idiot’s Guide to Building Your Own PC

15 – Laptop Buying Guide for 2009

16 - PSP Up- and Downgrading Guide