Ρολόι που μοιάζει με όργανο αεροπλάνου


'Αλλο ένα ρολόι, αυτή τη φορά αναλογικό, το οποίο μοιάζει (με λίγη φαντασία) με όργανο αεροπλάνου. Η τελική αυτή μορφή περιέχει και το προηγούμενο ρολόι που είχα φτιάξει ενώ ο κώδικας που ακολουθεί περιγράφει μόνο τον τρόπο λειτουργίας του αναλογικού. Η σύνθεση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας έναν loader.

Δείγμα

Κώδικας:


Πρέπει να έχετε τους δείκτες τοποθετημένους στη κατάλληλη θέση στη "σκηνή" και με τις ονομασίες : arr_secs για τα δευτερόλεπτα, arr_mins για τα λεπτά, και arr_hours για την ώρα.

var currentTime:Date=new Date();
var hours:Number=currentTime.getHours();
var minutes:Number=currentTime.getMinutes();
var seconds:Number=currentTime.getSeconds();
var milliseconds:Number=currentTime.getMilliseconds();
var timer:Timer=new Timer(100);
var myTween:Tween;
timer.start();
timer.addEventListener(TimerEvent.TIMER,onTime);
function onTime(evt:Event):void { //κάθε 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου εκτελείται αυτή η συνάρτηση.
currentTime=new Date(); //καθορίζει στο currentTime την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα
hours=currentTime.getHours(); //βρίσκει την ώρα από το currentTime
minutes=currentTime.getMinutes(); //βρίσκει τα λεπτά
seconds=currentTime.getSeconds(); //βρίσκει τα δευτερόλεπτα
milliseconds=currentTime.getMilliseconds(); //βρίσκει τα χιλιοστά του δευτερολέπτου

arr_secs.rotation=seconds*6+((milliseconds*2.77)/1000); //η περιστροφή του δείκτη των δευτερολέπτων είναι ίση με 6 μοίρες Χ δευτερόλεπτα +((2,77 μοίρες Χ χιλιοστά του δευτερολέπτου)/1000 χιλιοστά που περιλαμβάνει ένα δευτερόλεπτο)
arr_hours.rotation=hours*30+minutes*0.5; //η περιστροφή του δείκτη της ώρας είναι ίση με 30 μοίρες Χ ώρα + λεπτά* 0.5 μοίρες
arr_mins.rotation=minutes*6+(seconds/10);//η περιστροφή του δείκτη των λεπτών είναι ίση με λεπτά Χ 6 μοίρες + (δευτερόλεπτα * 0.1 μοίρες)
}


Για να το βάλετε στη σελίδα/blog σας :Διαστάσεις: 554 Χ 557 (μπορείτε να το αλλάξετε αλλάζοντας τον κώδικα - αναλογικά)
Μέγεθος: 323kb
blog comments powered by Disqus