Ψηφιακές ταυτότητες

Με τη χρήση ενός κινητού με κάμερα και ενός λογισμικού αναγνώρισης προσώπων της Polar Rose μπορεί κάποιος να καθορίσει τη ψηφιακή του ταυτότητα. Τις πληροφορίες που θα μπορεί να δει κάποιος άλλος τις καθορίζει ο ίδιος ο χρήστης.

blog comments powered by Disqus