Καιρός να αλλάξετε το κλασσικό DeskTop

Μετά τα Windows 95 και ενώ σε κάθε λειτουργικό σύστημα υπάρχουν πολλές αλλαγές από τις προηγουμένες εκδόσεις, ελάχιστα πράγματα αλλάζουν στο Desktop. Πιο πρόσφατες ίσως αλλαγές αποτελούν η Sidebar που εμφανίστηκε στα Windows Longhorn αλλά και οι αλλαγές στον τρόπο εμφάνισης του Ctrl+Tab, και η προεπισκόπηση των παραθύρων από την TaskBar. Ο τρόπος δημιουργίας- χειρισμού των εικονιδίων είναι πανομοιότυπος, καθώς και ο χειρισμός τους.

Στη νέα έκδοση του λειτουργικού της Apple (Snow Leopard), είδαμε και την στιγμιαία αναπαραγωγή αρχείων Mp3, Video και ορισμένων άλλων εγγράφων από το εικονίδιο τους, μια τροποποίηση του προηγούμενου feature που η ίδια ονόμασε QuickLook στην προηγούμενη έκδοση Leopard, καθώς και τα Grid, List και Fan Views σαν τρόπο εμφάνισης φακέλων στο Dock.

Σήμερα όμως ανακάλυψα πως θα ήθελα να ήταν πραγματικά το Desktop μου! Αν και στο παρελθόν έχω χρησιμοποιήσει πολλά προγράμματα που παραμετροποιούν σε μεγάλο βαθμό την επιφάνεια εργασίας (Window Blinds, Samurize Desktop κ.α) αυτά που προσφέρει το BumpTop είναι πολύ πιο κοντά σε αυτά που ζητώ!

Δυστυχώς δεν υπάρχει (τουλάχιστον προς το παρόν, έκδοση για Mac)

Περισσότερα Εδώ
blog comments powered by Disqus